Programa d'Educació Financera

Al llarg del mes de març els alumnes de 4t d'ESO rebran uns tallers d'educació financera dins del programa  EFEC, tal com va tenir lloc el curs passat. Aquest programa d'alfabetització i educació financera s'emmarca en les recomanacions d'organismes internacionals tant rellevants com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE), i està supervisat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ambdues organitzacions han fet èmfasi en la necessitat de dotar a la ciutadania de competències per tal de gestionar els seus ingressos i despeses, evitant d’aquesta manera episodis de sobreendeutament i d'exclusió financera.

Educacio financera

 

Pàgina 1 de 8