Atenció: Aquest espai web utilitza cookies i tecnologies similars. En continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra política de cookies

Nom Cole

Col·legi Sant Lluís-Bosch

Traductor Google

Xpert Access

Informació d'etapa. Infantil

És l'etapa que comprèn dels tres anys fins a sis anys.

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com a persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixen la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d' ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Totes aquestes necessitats dels infants és de gran importància compartir-les amb la família. Per aquest motiu, la nostra escola dóna com a prioritat la relació entre escola i família.

 

Els nostres aprenentatges

El món es troba en un continu procés d’innovació i canvi, que repercuteixen directament en l’educació dels nostres fills i filles, és per aquest motiu que la nostra metodologia té com a objectiu potenciar les capacitats dels nostres alumnes per tal de que siguin competents en la societat.

La nostra metodologia té present les Intel·ligències Múltiples (H. Gardner) per tal d’arribar a tots els nens i nenes i obtenir com a resultat un procés d’ensenyament-aprenentatge més personalitzat i individualitzat, tenint en compte la diversitat a l’aula. 

Oferim aprenentatges significatius, és a dir, basats en situacions de la vida real per tal d’afavorir la inserció en la societat. Els nens i nenes aprenen construint pensament, incorporant nous aprenentatges i assegurant la seva permanència (constructivisme).

Les famílies són part activa i participativa en la vida de l’escola. Els pares participen en les activitats i celebracions de l’escola. Afavorim la relació i la comunicació amb les famílies.1 EXPERIMENTEM P4

Com treballem?

 • HÀBITS I RUTINES. Els nens d’aquestes edats necessiten rutines diàries i pautades, ja que, aquestes els hi donen estabilitat i seguretat. Una bona rutina porta a l’adquisició d’un hàbit i d’uns valors que regeixen la seva conducta.
 • ACOLLIDA  Comencem la setmana amb la trobada de tots els membres de l’educació infantil (mestres i alumnes) en un espai comú per tal de compartir experiències, vivències i coneixements a través de contes, cançons,...
 • ESTIMULACIÓ PRIMERENCAdesenvolupa el sistema nerviós dotant el cervell de coneixements, imatges, paraules, sons, conceptes...afavorint les connexions neuronals i la creació de la seva xarxa. Aquest treball afavoreix l’APRENENTATGE.

             -Programa físic motor:És un programa d’exercicis diaris amb una freqüència, intensitat i durada que afavoreixen l’estructuració                  del pensament mitjançant habilitats com l’equilibri, mobilitat i la capacitat manual.

            -Bits: fomenten la capacitat d’atenció, observació i memorització.

 • ENTUSIASMAT. És un programa basat en les Intel·ligències Múltiples que permet treballar les matemàtiques de forma contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. Aprofitant la capacitat d’aprenentatge i d’adaptabilitat del cervell en els seus primers anys es treballen tots els conceptes matemàtics (numeració, raonament lògic, orientació espacial, percepció visual, geometria i mesura)
 • LUDILLETRES És un programa de lectoescriptura creativa que engloba l’expressió oral, la lectura i l’escriptura i, al seu torn, potencia les habilitats d’escolta. Tot això a través d’activitats diverses pensades i seleccionades amb cura per afavorir el pensament i la creativitat dels alumnes fent que aprenguin de manera espontània.
 • RACONS D’APRENENTATGE. El treball per racons és una estratègia que té com a objectiu l’autonomia personal i l’aprenentatge entre iguals. La interacció entre els nens és bàsica per aprendre. Qui té informació ajuda al company alhora que clarifica les seves idees. La base del treball cooperatiu és l’aprenentatge entre iguals. Treballem en grup i pel grup.
 • PROJECTES. El treball per projectes és un recorregut per trobar respostes d’un tema perquè afavoreixi l’anàlisi, la formulació de noves preguntes i la investigació més profunda. Un mètode que ajuda a incorporar el pensament científic. Els alumnes se senten protagonistes en el descobriment dels nous aprenentatges.
 • EL JOC EN ELS APRENENTATGES. El jocés un mitjà de socialització, expressió i comunicació, el qual els ajuda a superar “l’etapa del jo”, on estableixen relacions amb els seus iguals i aprenen a acceptar punts de vista diferents al propi. L’objectiu és divertir-se, sentir-se feliç i expressar-se lliurement, a través del joc lliure, joc dirigit...
 • ESPAI MULTISENSORIAL. És un espai on l’alumne té la possibilitat d’experimentar tot tipus de sensacions visuals, auditives, tàctils, corporals per mitjà d’uns elements que proporcionen aquests estímuls.
 • HORT ESCOLAR. L’hort escolar és una eina educativa que té com a objectiu de promoure l’educació ambiental i  afavorir una millor relació amb l’entorn. Els nens s’inicien en tasques agrícoles i tècniques de cultiu. 

Atenció Individualitzada

Atenem a l’alumne de manera individualitzada i respectem en tot moment el seu procés d’aprenentatge gràcies a:

- Desdoblaments de llenguatge verbal i matemàtic

- Racons de treball

- Reforços setmanals

        - Gabinet psicopedagògic propi

 • Escola Multilingüe
 • Certificació de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)
 • 3 hores setmanals de Llengua Anglesa
 • Classes AICLE (matèries no lingüístiques impartides en llengua anglesa)
 • -  Psychomotricity
 • - Unitats didàctiques d’Educació Musical
 • Els nostres especialistes
 • Escacs: és una proposta didàctico-pedagògica que permet treballar habilitats mentals com calcular, visualitzar, analitzar i prendre decisions i, a més, posar en pràctica valors importants com la cortesia, acceptar normes i torns de joc, respectar les idees dels altres i responsabilitzar-se dels propis actes i jugades.

   

 • English:treballem la llengua anglesa a partir de “storytelling”, cançons tradicionals de la cultura anglosaxona, jocs i rutines. El nostre objectiu és introduir de manera lúdica i divertida aquesta llengua, cada cop més necessària per desenvolupar-se satisfactòriament en el món actual.FormatFactoryDSCF140
 • Psychomotricity: és una activitat que afavoreix el desenvolupament de la creativitat, l’expressió i la motricitat. També els ajuda a millorar la relació i comunicació amb l’entorn que els envolta.
 • Robòtica: Iniciem als nostres alumnes en la programació a través de Bee Bots.
 • Eines TIC al Parvulari
 • Ordinador a l’aula
 • IPADS
 • Pissarra digital interactiva
 • Pàgina web
 • Plataforma digital
 • Campus virtual
 • Blogs, Facebook, Twitter i Instagram
 • Excursions
 • Una sortida cultural al trimestre d’acord amb els continguts curriculars.
 • Sortides de proximitat de mig dia per l'entorn
 • Colònies a P5
 • Festivals i activitats lúdiques
 • Castanyada
 • Santa Cecília
 • Festival de Nadal (P3, P4 i P5).
 • Festa Major d'hivern
 • Carnaval a Begues
 • Setmana de la Família
 • Tallers
 • Educació vial
 • Sant Jordi
 • Graduació de P5
 • Educació en salut 

§  Escacs: és una proposta didàctico-pedagògica que permet treballar habilitats mentals com calcular, visualitzar, analitzar i prendre decisions i, a més, posar en pràctica valors importants com la cortesia, acceptar normes i torns de joc, respectar les idees dels altres i responsabilitzar-se dels propis actes i jugades.

mapa

 

Col·legi Sant Lluís

C/ Sant Climent 8

08859 Begues (Barcelona)

Tf: 936390011

secretaria@begues.manyanet.org

mapa cole

mapa2

 

Col·legi Bosch

C/ camí Ral, 13

08859 Begues (Barcelona)

Tf: 936390185

secretaria@begues.manyanet.org

 mapa parv

Calendari 2